FirmaDESAN MÜHENDİSLİK
ÖzetKalite: AISI 304 Çelik   Kalınlık: 1.5mm   Uygulanan Yük: 1830 N/mm2   (iki katlı bir deponun alt paneline etki eden sıvı basıncına eşdeğer, bütün panele üniform olarak uygulanmıştır.)   Sonuç: AISI 304 Kalite Çelik Panelde, simülasyon neticesinde panel yüzeyinde en çok deforme olan noktada 0.67mm’lik deformasyon (displacement) olmuştur. Bu deformasyon (displacement) insan gözünün yakından dikkatlice baktığında bile göremeyeceği kadar küçüktür.   Bütün simülasyon sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde AISI 304 Kalite Çelik Panelin sıvı basıncından kaynaklı deformasyonu (displacement) ihmal edilebilir düzeyde küçüktür

Mesh / Simülasyon Hassasiyeti Bilgileri

 Katı Sayısı5
Mesh Büyüklüğünü Parçalara Göre AyarlaHayır
Ortalama Eleman Büyüklüğü (mutlak değer)
Eleman DüzeniParabolik
Kıvrımlı Mesh Elemanları YaratEvet
Kıvrımlarda Max. Dönüş Açısı60
Max. Yanyana Mesh Elemanı Büyüklük Oranı1.5
Max. Görünüş Oranı10
Minimum Eleman Büyüklüğü  (% ortalama büyüklük )20

Uyarlanabilir Mesh İyileştirmeleri Bilgileri

İyileştirme Adımlarının Sayısı0
Sonuçlar için Yakınsama Toleransı (%)20
İyileştirilecek Eleman Oranı (%)10
Temel Doğruluk için SonuçlarVon Misses Stresi Formunda

Mekanik Malzeme Özellikleri AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Yoğunluk8E-06 kg / mm^3
Young Modülü195000 MPa
Poisson Oranı**0.29
Akma Dayanımı215 MPa
Nihai Çekme Dayanımı505 MPa
Termal İletkenlik0.0162 W / (mm C)
Termal Genleşme Katsayısı1.73E-05 / C
Özısı500 J / (kg C)

 

  • Poisson Oranı: Yanal gerilme ve eksenel gerilmenin birbirine olan oranı olarak tanımlanır. Malzemelerin esneklikleri ve sıkıştırılabilme özellikleri hakkında bilgi verir. Poisson oranı ne kadar artarsa malzeme o kadar az esnek ve sıkıştırılabilinirdir.
  • Poisson oranının yüksek olması günlük hayatta meydana gelen ancak hissedilmeyen çok küçük şiddet ve büyüklükteki depremler ve sismik hareketlerin malzemede meydana gelecek hasarın o kadar yüksek olması anlamına gelir

panel özellikleri

Panelin Sabitlenen Bölümlerinin Gösterimi Görseldeki panel iki katlı bir deponun montajlanmış bir alt panelini temsil ettiğinden, montajlı halinde panel yanındaki, üstündeki ve altındaki panellerle cıvata yardımıyla bağlı olacağından flanşların hareketsiz olduğu (mavi ile işaretlenmiş) kabul edilmiştir. UYGULANAN YÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER

TipYük
Büyüklük1830 N
X Ekseni0
Y Ekseni1830 N
Z Ekseni*-4.063E-13 N
Eleman Başına KuvvetHayır

 *Z Ekseninde oluşan küçük kuvvet Y ekseninde panele uygulanmış kuvvetin panel içinde yarattığı iç gerilmeler olarak yorumlanabilir istenirse ihmal edilmesinde bir sakınca yoktur.

YÜKÜN PANELE UYGULANDIĞI YÜZEY

 

YÜKÜN PANELE UYGULANDIĞI YÜZEY

SONUÇLAR

OlayMinimumMaksimum
Deformasyon (Toplam)0mm0.6732 mm
Deformasyon (X Ekseni)-0.008307 mm0.007528 mm
Deformasyon (Y Ekseni)-0.6732 mm1.745E-04 mm
Deformasyon (Z Ekseni)-0.008282 mm0.007422 mm
Tepki Kuvveti (Toplam)0 N243.4 N
Tepki Kuvveti (X Ekseni)-204.5 N181.4 N
Tepki Kuvveti (Y Ekseni)-188.6 N206.3 N
Tepki Kuvveti (Z Ekseni)-163.3 N142.3 N
Eşdeğer Gerilme3.144E-117.317E-04
1.      Asal Gerilme-8.387E-066.037E-04
3.   Asal Gerilme-7.572E-048.91E-06

 

 Panelin Simülasyon Programında Veriler İşlenmeden Önceki Hali

 

   

 

Panelin Deformasyon (Displacement) Analizi

 Panelin Deformasyon (Displacement) Analizi     

Von Mises Stres Analizi

   Von Mises Stres Analizi        

Asal Gerilme Stres Analizi

Asal Gerilme Stres Analizi

Asal Gerilme Analizi

Asal Gerilme Analizi

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Simülasyonda AISI 304 Kalite Paslanmaz Çeliğin 1.5 mm kalınlıktaki tasarımının mevcut 1830 N yüke rahatlıkla dayanabileceği ortaya konulmuştur.
  2. Amerikan standartlarında tasarımlarda yaygın olarak kullanılan emniyet katsayısını 3 olduğu halde tasarımın gerçek emniyet katsayısı 2.52 olarak hesaplanmıştır. Daha düşük bir emniyet katsayısı uygulanabilir olması beklenen veya yaygın olarak kabul gören standartlardan daha dayanıklı olduğu olarak yorumlanabilir.
  3. Normal koşullarda hesaplanan sıvı basıncını, 1830 N, depo panelinin yalnızca en alttaki 1/3’lük kısmına etki ettirilirken , sıvı basıncının panelin aşağısında daha fazla olmasından dolayı, simülasyonda alttaki yüksek basınç panelin üst kısmına da, çok daha düşük bir basınç olması beklenildiği halde, üniform olarak uygulanmıştır
  4. Panelin bombe yaptığı noktada simülasyon sonucunda bütün panel yüzeyinde hesaplanan en büyük deformasyon (displacement) olan 0.67mm kaydedilmiştir. Ancak 0.67mm’lik deformasyon (displacement) simülasyon fotoğraflarında da görüldüğü gibi gözle görülebilecek veya panelin yapısal bütünlüğüne zarar verebilecek bir değer değildir.
  5. Panelin flanş bölümleri simülasyon boyunca sabit tutulduğundan en büyük gerilme ve tepki kuvvetlerinin o bölgede olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak her ne kadar montajlı bir panelin flanşları bitişiğindeki panellere cıvatalarla tutturulmuş da olsa, panele kıyasla daha az da olsa bir esneme yapacaktır ancak simülasyon gereği bir panelin önceden ne kadar esneyebileceğini hesaplanamadığı için en zorlayıcı koşul olan hiç esnemeden basınç altında test edilmiştir. Hata payı yaklaşımı olarak, flanşların hiç esnememesi poisson oranlarının 0.5 olarak kabul edilmesi anlamına gelir ancak çeliğin poisson oranı 0.29 olduğundan gerilme ve tepki kuvvetleri için %42 lik bir emniyet katsayısı ile çarpıldığı sonucuna varabiliriz.
  6. Panelde herhangi bir gerdirme veya takviye simüle edilmemiştir, bu etmenler panelde bulunması halinde panelin dayanımını arttırabilir.
  7. AISI 304 Paslanmaz Çelik malzemeler diğer ,malzemelere kıyasla, yüksek mekanik ve termal dayanımlarının yanında bu simülasyon raporunda yer almayan yüksek kimyasal dirence ve yüksek hijyen standartlarına sahiptir. Bu da onları su ve sıvı depolanması konusunda diğer malzemelerden çok daha üstün bir konumda bulunmasını sağlar.

No comment

Bir yanıt yazın